Verlichte BEL-T routes

In 2013 ligt het accent op het testen van de recent ontwikkelde formule om de zwaarte van een route te beschrijven, klimkracht uitgedrukt in BEL, waar voorheen kilometers, trainingsuren, hoogtemeters of de totale hellingzwaarte van belang waren voor het kwantitatief beschrijven van trainingsarbeid. De effectiviteit van wekelijkse klimkracht wordt gemeten door deze te koppelen aan wedstrijdresultaten uitgedrukt in cijfers. De verlichte klimroutes tussen Nijmegen en Groesbeek worden continu aangepast, maar het doel blijft hetzelfde: Het onderhouden en daar waar mogelijk verbeteren van een goede krachtuithouding door stelselmatige blootstelling aan gevarieerde klimweerstand onder wisselende weersomstandigheden.

Naam Hoogte Klimlengte ∑WTR Ratio BEL Afstand
Tramweg 297 6600 4005 ,29 5,8 23
Kommendaal 286 8700 2900 ,39 4,1 23
Simpelweg 217 7400 1850 ,41 2,4 18
BEL-T 2013 233 6070 2644 ,35 3,8 19

In de noordwestelijke zone van de Nijmeegse stuwwal ligt de zogenaamde Straatlichtring, een aaneengesloten gebied binnen de bebouwde kom waar alle hellingen zijn verlicht door straatlantaarns. Hoewel er sprake is van een hoge klimdichtheid biedt de spreiding volgens de Schijf van Witteroos een uitdaging. Naast de zware A-rood klimmen tegen de noordoostelijke steilrand, zie je aan de andere zijde voornamelijk D-groen. Behalve de Gekkenberg, Hundisberg en Kwakkenberg zijn hier geen klimmen uit het middensegment te vinden. Voor de middelste route Kommendaal ben ik op basis van resultaten teruggekeerd naar het Kortom Kwakkenberg ‘half-pipe’ traject door het Hengstdal. Voor Tramweg heb ik A-rood klimmen versneden. Dit werkt goed.

Advertenties