Routeoverzicht BEL-T 2013

Nu de sneeuw nadert is het tijd voor een overzicht van de in 2013 werkelijk gebruikte Belvedere trainingsroutes en hun relatieve bijdrage aan de totale trainingsinspanning. In 2013 heb ik de trainingsbelasting gemeten in BEL. Deze formule om de klimkracht van een route (BEL) te bepalen heeft het hele jaar stand weten te houden. Zo niet de formule voor hellingzwaarte (KBN), waarin sinds de zomer een correctiefactor is opgenomen voor hellingdelen beneden de 1,0 %. De zwaarte van een klim wordt voortaan genoteerd in WTR. Het doel van het trainen op klimkracht is het elimineren van ‘loze’ trainingskilometers. Het aantal uren op de fiets is vergeleken met 2011 met bijna 20% gedaald en ligt op het moment van schrijven op ongeveer 9 uur per week, berekend over het gehele jaar. Gemiddeld besteed ik hiervan 5 uur aan basistraining woon-werk, 1 uur aan wedstrijd en 3 uur aan intensieve Belvedere training.

N Naam Hoogte Klimlengte ∑WTR Ratio BEL Afstand
53 Simpelweg + 217 7400 1850 ,41 2,4 18
25 Kommendaal* 286 8700 2900 ,39 4,1 23
23 Terugweg* 168 5000 1668 ,37 2,2 14
15 Tramweg 297 6600 4005 ,29 5,8 23
12 Kortweg-DL 291 5400 4292 ,29 7,4 19
9 Slingerweg + 267 8300 2851 ,36 3,6 23
8 Quackweg-DL* 245 7600 2483 ,44 4,0 17
5 Kamweg-DL+ 143 5500 1228 ,47 1,8 12
4 Altstadt* 138 2700 1833 ,27 2,7 10
4 P. Interval + 217 7200 1999 ,37 2,2 20
3 Maanlicht 338 7200 5012 ,27 7,4 27
3 Huismeester + 259 8100 2741 ,32 3,4 25
1 Heenweg* 159 4600 1510 ,32 1,8 14

Van de aan het begin van 2013 bestaande routes zijn alleen Tramweg en de daglicht variant over de Zevenheuvelenweg, Kortweg-DL, nog in gebruik. De routes renderen uitstekend in het midden van de week. De belangrijkste wijziging is het met Kommendaal en Quackweg-DL terughalen van veel korte en steile klimmen, zoals die van Prins Interval. De reden hiervan is dat ik gaandeweg het seizoen merkte dat mijn sprintvermogen dusdanig was afgenomen dat ik alle sprints verloor. No more Slingerweg. De betrouwbare en veel gebruikte Simpelweg route is om dezelfde reden vervangen door Terugweg. Het sprinten gaat inmiddels weer beter, mede door de introductie van Altstadt, driemaal het blok van de eerste vier klimmen van Kommendaal door de benedenstad. Van Belvedere naar Belfort training. De nieuwste route Heenweg zal daarnaast gaan bijdragen aan het verhogen van het aandeel intensieve trainingsuren. De hellingzwaartes liggen vast, maar je bepaalt door wisselende aaneenschakeling toch echt zelf de klimkracht.

Advertenties