Volverde training

Klimkracht (STR)

Steilheid dwingt automatisch een minimaal vermogen af, omdat je anders naar beneden rolt. Dit legt een bodem aan inspanning. Je kunt trainen op klimkracht, tegen een relatief lage klimsterkte, door de steilste stroken zoveel mogelijk te isoleren. Althans voor even, want steilheid duurt het kortst. Op welke manier kun je het effect van klimkracht langer in je voordeel gebruiken? Met zwak hellende stroken duurt een klim het langst, maar door de hogere snelheid ben je vooral tegen de luchtweerstand aan het trappen.

Krachtspanning (VLV)

Door niet de steilste klimmen, maar de versies met veel stroken van 4-5-6 % te selecteren en die op het buitenblad af te werken, wordt een ander vermogensminimum gecreëerd. De natuurlijke ondergrens aan de cadans werkt sturend, omdat de efficiëntie daaronder grondig afneemt en vice versa. Dit betekent veelal staand klimmen, wat de tolerantie ten opzichte van verzuring verbetert. De in theorie lagere klimwaarde wordt in de praktijk gecompenseerd door een hogere snelheid, afgedwongen onder krachtspanning.

Toepassing

De theorie is het probleem niet, maar is er bewijs? En hoe bereken je de krachtspanning van een route in Volverde? Het is maar waar je overheen wil fietsen en als je niet begint kom je nooit boven. Alle hectometers in de route aan 4, 5 en 6 % krijgen 3 punten en die van 3 en 7 % 2 punten. De genoemde stroken tellen enkel als ze staand op het buitenblad worden afgewerkt. De gereden punten kunnen wekelijks worden opgeteld tot een totaal. Weerstane krachtspanning is zowaar testbaar als maat voor trainingsvolume.

Training

Een bijkomend voordeel is dat noodzakelijk woon-werk verkeer tevens een volwaardige training wordt. Op de heen-en-weer route tussen Groesbeek en Nijmegen liggen in het Groesbeeks Bekken en op de grens van stuwwal en sandr voldoende geschikte hellingen. Met als basis 6 x 50 min heen-en-weer en 3 x 45 min specifiek, ontstaat een volwaardige wekelijkse trainingsduur van 7 uur. De opgetelde krachtspanning in dit schema bedraagt 600 Volverde, gelijk aan 200 stroken van 5 %, staand omhoog op de pedalen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Formule

VLV = 3 * (n4% + n5% + n6%) + 2 * (n3% + n7%)

Advertenties